Σύνδεσμος Διαμεσολάβησης Κύπρου

Σχολικά θέματα

Υπήρξε το αποτέλεσμα της επιτυχίας της κοινοτικής διαμεσολάβησης στις ΗΠΑ και άρχισε από τη δεκαετία του 80.

Στόχος ήταν η καταπολέμηση της ολοένα αυξανόμενης βίας στα σχολεία. Συνίσταται στην εισαγωγή του θεσμού στο σχολικό πρόγραμμα με την εκπαίδευση στις αρχές της ειρηνικής επίλυσης διαφορών δια της διαμεσολάβησης αρχίζοντας από την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και οργανώνοντας την εκπαίδευση των μαθητών στη διαμεσολάβηση μεταξύ συνομηλίκων. Εκτός από την εκπαίδευση όλων στο σχολικό σύστημα υπάρχει ειδική εκπαίδευση ομάδων μαθητών όλων των επιπέδων στο να αναλαμβάνουν οι ίδιοι την διαμεσολάβηση μεταξύ των συμμαθητών τους (peer mediation).

H μέχρι τώρα εμπειρία σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πολύ ενθαρρυντική. Στα χιλιάδες σχολεία της Αμερικής που εφαρμόστηκε παρατηρήθηκε μείωση της βίας μέχρι και 70%.

Έχουμε ανοικτή πρόταση στο Υπουργείο παιδείας να βοηθήσουμε σε αυτό τον τομέα με ένα τουλάχιστον πιλοτικό πρόγραμμα.

Valid XHTML 1.1!
July 20, 2019
Αναζήτηση
Αναζήτηση: