Σύνδεσμος Διαμεσολάβησης Κύπρου

Επανορθωτική Δικαιοσύνη

Στοχεύει στην επανόρθωση ενός αδικήματος φέρνοντας τον ένα απέναντι στον άλλο, τον θύτη με το θύμα. Είναι διαδικασία που αφορά, όσο είναι εφικτό, τους εμπλεκομένους σ' ένα συγκεκριμένο αδίκημα, οι οποίοι συλλογικά διερευνούν και ασχολούνται με τη βλάβη που έχει επέλθει, τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις όλων με στόχο την επούλωση και την επανόρθωση. Η σκέψη που οδήγησε στην προσέγγιση αυτή ήταν το ότι η πολιτεία ενδιαφέρεται μόνο για την απονομή δικαιοσύνης, ενώ το θύμα και τα επακόλουθα του αδικήματος αλλά και οι ανάγκες του δεν λαμβάνονται υπ' όψιν.

Κατά τον Howard Zehr υπάρχουν 4 τύποι αναγκών του θύματος.

  1. Η πληροφορία: Το δικανικό σύστημα συχνά αποσιωπά τα σχετικά με το γιατί συνέβηκε το αδίκημα όπως και τα επακόλουθα γεγονότα.
  2. Η παράθεση της αλήθειας: Για να επέλθει επούλωση πρέπει να ακουστεί όλη η ιστορία και των δύο μερών και να επακολουθήσει αναγνώριση από τον θύτη που θα ακούσει για την τραυματική εμπειρία που προκάλεσε στο θύμα. Πρέπει να κατανοήσει πλήρως τον αντίκτυπο των πράξεών του.
  3. Η ενδυνάμωση: Τα θύματα έχουν συχνά αίσθημα απώλειας του ελέγχου πάνω στο σώμα τους, την περιουσία τους, τα συναισθήματά τους, τα οράματά τους. Η επανορθωτική δικαιοσύνη τους δίδει πίσω τη χαμένη αυτοπεποίθησή τους και τον έλεγχο πάνω στη ζωή τους.
  4. Εξισορρόπηση ή δικαίωση: Η διαδικασία αυτή οδηγεί σε δημόσια αναγνώριση. Η επανόρθωση από το δράστη σημαίνει αναγνώριση του κακού που έκανε και ανάληψη ευθύνης εκ μέρους του.

Όσον αφορά το θύτη, είναι γνωστό ότι το δικανικό σύστημα δεν ενδιαφέρεται για ενδεχόμενη κατανόηση εκ μέρους του δράστη των επακόλουθων της πράξης τους, κάτι που τον οδηγεί σε περαιτέρω αποξένωση. Η επανορθωτική δικαιοσύνη στοχεύει στην υπευθυνοποίησή του, την αναγνώριση των συναισθημάτων του άλλου και μεταμόρφωση της δικής του ντροπής. Του δίδεται ευκαιρία για δική του θεραπεία, απεξάρτηση από ουσίες, επανένταξη στον κοινωνικό ιστό κλπ., ενώ πολλούς οδηγεί στον αυτοπεριορισμό των εγκληματικών τους τάσεων.

Σημειωτέον ότι η Επανορθωτική Δικαιοσύνη εφαρμόζεται επιτυχώς στη Νορβηγία. Τα περιστατικά παραπέμπονται από διάφορες πηγές περιλαμβανομένης και της αστυνομίας. Τα αποτελέσματα είναι θεαματικά. Είχαμε την ευκαιρία νε επισκεφθούμε τον Απρίλιο 2010 το Όσλο και να δούμε από κοντά τη θαυμάσια δουλειά που γίνεται εκεί.

Valid XHTML 1.1!
July 20, 2019
Αναζήτηση
Αναζήτηση: