Σύνδεσμος Διαμεσολάβησης Κύπρου

Εκπαίδευση

Αρκετά από τα μέλη του Συνδέσμου μπορούν να εκπαιδεύσουν άλλους στη διαμεσολάβηση.

Υπάρχουν διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης ως εξής:

  1. Ενημερωτικό σεμινάριο μερικών ωρών όπου οι συμμετέχοντες έχουν μια ικανοποιητική ενημέρωση ως προς το τι είναι η φιλοσοφία της ειρηνικής επίλυση διαφορών και της διαμεσολάβησης, καθώς και ποιες οι εφαρμογές της.
  2. Εισαγωγικό σεμινάριο 10 ωρών όπου τα ως άνω παρουσιάζονται με μεγαλύτερες λεπτομέρειες και όπου θα παρουσιαστεί μια εικονική περίπτωση.
  3. Εισαγωγικό σεμινάριο 20 ωρών όπου θα προσφερθούν οι βασικές γνώσεις της διαμεσολάβησης με εικονικές προσομοιώσεις περιπτώσεων.
  4. Πλήρης εκπαίδευση 40 ωρών στη διαμεσολάβηση, εξάσκηση σε εικονικές περιπτώσεις και απόκτηση πιστοποιητικού από το Σύνδεσμο.
  5. Μετά το πιστοποιητικό για να θεωρηθεί κάποιος κατάλληλος για διαμεσολαβητής θα πρέπει να έχει πρακτική εξάσκηση υπό την εποπτεία μελών του Συνδέσμου.

Ο Σύνδεσμος είναι ανοικτός σε αιτήματα από ομάδες ατόμων αποτελούμενες τουλάχιστον από 10 άτομα με στόχο την εκπαίδευση που ξεκινά από τον τύπο εκπαίδευσης. Για τα ενημερωτικά σεμινάρια δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των συμμετεχόντων.

Επικοινωνήστε μαζί μας...

Valid XHTML 1.1!
August 24, 2019
Αναζήτηση
Αναζήτηση: