Σύνδεσμος Διαμεσολάβησης Κύπρου

Η διαδικασία

Το πρώτο βήμα είναι η επιλογή κάποιου από τα μέλη μας. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή μαζί με τον διαμεσολαβητή της αρεσκείας σας μέσο τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εναλλακτικά μπορετέ να επικοινωνήσετε με τον Πρόεδρο του Συνδέσμου στο τηλέφωνο 22-591912, ή συμπληρώνοντας την φόρμα 'Επικοινωνία'.
Επιλέξτε διαμεσολαβητή...
Επικοινωνήστε μαζί μας...

Μετά από τις αρχικές διευθετήσεις, μπορεί να απαιτηθεί χωριστή προκαταρκτική συνάντηση με τον καθένα από τα μέρη της διαμάχης ή ακόμη και με τους δύο.

Μια τυπική διαδικασία διαμεσολάβησης του τύπου 'επίλυση διαφορών' έχει ως ακολούθως:

  1. Στην πρώτη συνάντηση ο διαμεσολαβητής επεξηγεί τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί και του κανόνες που διέπουν τη συμπεριφορά των συμμετεχόντων.
  2. Ακολούθως η κάθε πλευρά έχει την ευκαιρία χωρίς διακοπές να παρουσιάσει οτιδήποτε νομίζει ότι είναι σχετικό με τη διαμάχη.
  3. Τότε αρχίζει η διαπραγμάτευση. Η κάθε πλευρά νιώθει προστατευμένη και ότι μπορεί να τύχει προσοχής από την άλλη. Πιθανά σημεία ή κοινά ενδιαφέροντα διερευνώνται.
  4. Χωριστές συναντήσεις: Σε οποιοδήποτε σημείο της διαδικασίας μπορεί ο διαμεσολαβητής ή κάποιο από τα μέρη να ζητήσει να έχουν χωριστή συνάντηση. Έχει αποδειχθεί ότι μια τέτοια επιλογή μπορεί να οδηγήσει σε σπάσιμο αδιεξόδων μεταξύ άλλων.
  5. Δημιουργία ατζέντας: Αυτό σημαίνει στροφή προς το μέλλον με τη συν-δημιουργία των σημείων εκείνων που απαιτούν λύση.
  6. Δόμηση συμφωνίας: Τα μέρη διεξέρχονται ένα προς ένα τα σημεία της ατζέντας. Στο τέλος κατασκευάζουν μιαν αμοιβαία αποδεκτή και εφαρμόσιμη συμφωνία.
  7. Η συμφωνία καταγράφεται από το διαμεσολαβητή και όλοι βάζουν την υπογραφή τους. Ο διαμεσολαβητής υπενθυμίζει στα μέρη τα βήματα που απαιτείται να ακολουθηθούν μέχρι να υλοποιηθεί η συμφωνία.
Valid XHTML 1.1!
August 24, 2019
Αναζήτηση
Αναζήτηση: