Σύνδεσμος Διαμεσολάβησης Κύπρου

Η διαμεσολάβηση

Πρόκειται για μια πάνω σε εθελοντική βάση παρέμβαση ενός αμοιβαία αποδεκτού τρίτου σε μια διαμάχη, όπου δια μέσου μιας διαπραγματευτικής διαδικασίας επιδιώκεται γεφύρωση των διαφορών και εξεύρεση μιας αμοιβαία αποδεκτής συμφωνίας.

Αυτό βέβαια προϋποθέτει απόφαση και των δύο πλευρών να προχωρήσουν σε ειρηνική επίλυση των διαφορών τους και να αποφύγουν τη δικαστική διαδικασία. Συχνά έχουν δοκιμαστεί και άλλες προσεγγίσεις και έχουν αποτύχει.

Η προσπάθεια μπορεί να τελεσφορήσει ακόμη και από την πρώτη συνάντηση, συχνά όμως απαιτούνται περισσότερες. Εκείνο όμως που είναι βέβαιο είναι ότι πρόκειται για μια φθηνή, σύντομη και αποτελεσματική συνήθως διαδικασία.

Είναι χρήσιμη...

Εφαρμογές και προσεγγίσεις της διαμεσολάβησης...
Τα οφέλη της διαμεσολάβησης...

Valid XHTML 1.1!
August 24, 2019
Αναζήτηση
Αναζήτηση: