Σύνδεσμος Διαμεσολάβησης Κύπρου

Οικογενειακά θέματα

Έχει λεχθεί ότι οι μεγαλύτερες έχθρες δημιουργούνται μεταξύ συγγενών παρά μεταξύ ξένων. Η ύπαρξη της συγγένειας που δεν μπορεί να αποφευχθεί, η επιδίωξη μεριδίου από κάποια πίτα, τα επακόλουθα αρνητικά έναντι αλλήλων συναισθήματα και πολλά άλλα δηλητηριάζουν, συχνά ανεπανόρθωτα, τις σχέσεις μεταξύ συγγενών. Όσοι ασχολούνται με διαζύγια δικηγόροι, ψυχίατροι, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί γνωρίζουν πολύ καλά τις φοβερές κατηγορίες που εκτοξεύονται εναντίον αλλήλων που είναι πέραν πάσης λογικής. Σε πολλές χώρες υπάρχει πίεση εκ μέρους του δικαστηρίου να λυθεί η διαφορά δια μέσου της διαμεσολάβησης. Αυτό πρόκειται να γίνει και στην Κύπρο με τον 'Περί Οικογενειακών Διαφορών Διαμεσολάβησης Νόμο' που είναι επί θύραις.

Τι οικογενειακά θέματα μπορεί να καλύψει η διαμεσολάβηση;

Τα οφέλη της διαμεσολάβησης...

Valid XHTML 1.1!
July 20, 2019
Αναζήτηση
Αναζήτηση: