Σύνδεσμος Διαμεσολάβησης Κύπρου

Κοινοτικά θέματα

Τα πλεονεκτήματα της κοινοτικής διαμεσολάβησης αναγνωρίστηκαν από την Κυβέρνηση Κάρτερ στις ΗΠΑ από το 1970. Άρχισαν να δημιουργούνται κέντρα κοινοτικής διαμεσολάβησης σε πολλές πόλεις και κοινότητες. Τώρα είναι κοινός τόπος και παίρνουν τη μορφή είτε των αστικών είτε των αγροτικών κέντρων, σε πολλές χώρες σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην Αγγλία παρατηρείται αύξηση των παραπομπών πέραν του 20% ετησίως. Τα κέντρα στην ουσία μπορεί να χειριστούν όλων των τύπων τις διαφορές όπως:

Ο Σύνδεσμος μας μπορεί να δέχεται παραπομπές από διάφορες πηγές όπως οργανώσεις, άτομα, κοινότητες, ενώ πρέπει να υπάρχει διάθεση για συμβιβασμό δια μέσου της αρχής της αμοιβαίας νίκης, αλλά και της καλής γειτονίας.

Ο Σύνδεσμος μας μπορεί να εκπαιδεύσει ομάδες ατόμων όπως υπαλλήλους δήμων ή τμημάτων Υπουργείων με όλα τα επακόλουθα πλεονεκτήματα.

Valid XHTML 1.1!
July 20, 2019
Αναζήτηση
Αναζήτηση: