Σύνδεσμος Διαμεσολάβησης Κύπρου

Εμπορικές διαφορές

Ο κόσμος των επιχειρήσεων γνωρίζει πολύ καλά το πόσο ανταγωνιστικό και σκληρό είναι το περιβάλλον στο οικονομικό σύστημα του ελεύθερου ανταγωνισμού. Είναι επίσης γνωστό ότι οι άνθρωποι αυτοί ζουν καθημερινά μέσα σε συνθήκες στρες που βάζει σε κίνδυνο τη ψυχοσωματική τους υγεία.

Το νομικό μας σύστημα που είναι άκρως ανταγωνιστικό εξωθεί άτομα και οργανισμούς σε διεκδικήσεις του τύπου εγώ κερδίζω-εσύ χάνεις ή ακόμα για να επιβιώσω εγώ πρέπει να εξουδετερώσω ακόμη και να καταστρέψω τον άλλο.

Πιο αναλυτικά αυτό σημαίνει:

Όλα αυτά μπορεί να αποφευχθούν με τη διαμεσολάβηση. Αλλά ακόμη και αν αυτή αποτύχει υπάρχει και η επιλογή της διαιτησίας είτε από τον ίδιο διαμεσολαβητή είτε με άλλον.

Τέλος μπορεί να λεχθεί ότι η διαμεσολάβηση είναι μια επιλογή που δεν θα μετανιώσει κανείς που την επέλεξε γιατί θα γνωρίζει ότι τουλάχιστον έκανε ότι περνούσε από το χέρι του για να λύσει ειρηνικά μια διαμάχη.

Valid XHTML 1.1!
September 23, 2019
Αναζήτηση
Αναζήτηση: