Σύνδεσμος Διαμεσολάβησης Κύπρου

Ερωταπαντήσεις

 1. Τι εννοείτε με τον όρο σύγκρουση;

  Είναι μια διαμάχη μεταξύ τουλάχιστον δύο μερών που έχουν κάποιου βαθμού αλληλεξάρτηση που έχουν ασυμβίβαστες όπως νομίζουν επιδιώξεις. Ο καθένας επιδιώκει νίκη έναντι του άλλου. Μπορεί επίσης αυτή η ασυμβατότητα επιδιώξεων να εδράζεται στο παρελθόν, το παρόν ή το μέλλον.

 2. Ποια είναι τα θετικά της ειρηνικής επίλυσης των συγκρούσεων;

  • Να οδηγήσει σε ανοικτό διάλογο.
  • Να είναι ευκαιρία για επίλυση προβλημάτων.
  • Να αυξήσει την κατανόηση και τον αμοιβαίο σεβασμό.
  • Να αυξήσει την παραγωγικότητα.
  • Να καταλήξει σε επανασύνδεση των μερών.
  • Να βελτιώσει δεξιότητες στη διαπραγμάτευση και την επικοινωνία.
  • Να ανακουφίσει από το άγχος και την ένταση δια μέσου της έκφρασης των καταπιεσμένων συναισθημάτων και να ανεβάσει το ηθικό των μερών.

  Αν όλα αυτά γίνουν συνείδηση στους εμπλεκομένους τότε σίγουρα θα προτιμήσουν την ειρηνική επίλυση των διαφορών τους. Ας σημειωθεί ότι όλα αυτά μπορούν να διδαχθούν.

 3. Η αυτοπαρατήρηση είναι ένα σημαντικό στοιχείο σε ότι καταπιάνεται ο άνθρωπος. Τι μπορεί να κάνει όσον αφορά τη συμπεριφορά του στη σύγκρουση;

  • Να αποδεχθεί το γεγονός ότι στη ζωή μας οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες και βγαίνουν μέσα από τις κοινωνικές μας σχέσεις. Θα πρέπει να σταματήσει να τις βλέπει μόνο μέσα από ένα αρνητικό πρίσμα τον αντίπαλο του.
  • Να σκεφτεί ότι πάντα υπάρχουν επιλογές που θα οδηγήσουν στη λύση που θα βγουν στην επιφάνεια δια μέσου των δικών του στάσεων και επακόλουθων συμπεριφορών.
  • Η κατανόηση της θέσης του άλλου που μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους και η θέση ότι η σύγκρουση αποτελεί ευκαιρία επίλυσης που μπορεί να είναι πιο παραγωγική από τα την προ της σύγκρουσης κατάσταση ακόμη και σωτήρια.
 4. Μιλάτε για εθελοντική διαμεσολάβηση. Είναι πάντα έτσι τα πράγματα;

  Όχι ακριβώς. Σε πολλές χώρες οι συγκρούσεις επιβάλλεται από το νόμο να περνούν πρώτα από διαπραγμάτευση πριν να καταλήξουν σε δικαστική διαδικασία. Σε άλλες αυτό είναι απόλυτα εθελοντικό αλλά τουλάχιστον υποδεικνύεται στους διαδίκους αυτή η επιλογή με τα πλεονεκτήματα της.

 5. Τι είναι βασικά η διαιτησία;

  Η διαιτησία μπορεί να είναι είτε υποχρεωτική είτε εθελοντική. Ένα τρίτο μέρος που μπορεί να είναι και μια επιτροπή, με επιλογή ή όχι των εμπλεκομένων, παρεμβαίνει στη διαμάχη. Δίδει την ευκαιρία στα μέρη να παρουσιάσουν και να δικαιολογήσουν τις ανάγκες, τα συμφέροντα και γενικά τις θέσεις τους και στο τέλος καταλήγει σε αποφάσεις που είτε είναι απλά συμβουλευτικές είτε έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα.

Κάντε την δική σας ερώτηση...

Valid XHTML 1.1!
August 24, 2019
Αναζήτηση
Αναζήτηση: