Σύνδεσμος Διαμεσολάβησης Κύπρου

Ποιοι είμαστε

Ο Σύνδεσμος Διαμεσολάβησης Κύπρου έχει ιδρυθεί το 2000 από ομάδα εκπαιδευμένων διαμεσολαβητών που προέρχονται από διάφορα επαγγέλματα.

Το όραμα του: Η συνεισφορά στη δημιουργία ειρηνικής κοινωνίας, δια μέσου της φιλοσοφίας της διαμεσολάβησης.

Μέσα στους στόχους του είναι η εισαγωγή του θεσμού στην Κύπρο, κάτι που καθυστέρησε ήδη αρκετά. Στην Ευρώπη είναι ήδη καταξιωμένος και η χρησιμότητα του αναγνωρισμένη δια νόμου.

Στην Κύπρο βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία υπό την προεδρία της Επιτρόπου Νομοθεσίας που θα θεσμοθετήσει τη διαμεσολάβηση σε οικογενειακές διαφορές, ως μέσο αποφυγής της δικαστικής διαδικασίας.

Εκτός από τις υπηρεσίες διαμεσολάβησης που προσφέρει, στοχεύει στην επιμόρφωση του κυπριακού κοινού πάνω σε θέματα ειρηνικής επίλυσης συγκρούσεων. Επίσης στην εκπαίδευση και άλλων στη διαμεσολάβηση.

Γνωρίστε τους διαμεσολαβητές...

Valid XHTML 1.1!
August 24, 2019
Αναζήτηση
Αναζήτηση: